Ingen föranmälan

Från och med 31 januari behöver man inte längre föranmäla sig till vuxenpassen. Skulle vi bli väldigt många så inför vi föranmälan igen. Fortfarande gäller symtomfri, vaccinpass och ingen smitta i hemmet. Vi hoppas att så småningom kunna ta bort även kravet på vaccinationspass.